1914-1918. 100 jaar later


uitgegeven bij Standaard Uitgeverij Professional

Wat zich afspeelde tussen 28 juli 1914 en 11 november 1918 veranderde de wereld voorgoed. Op de brokstukken van een nietsontziend conflict bouwde de mensheid in de jaren na de oorlog de moderne tijd. Eerst aarzelend en daarna steeds krachtiger.

1914-1918. 100 jaar later bevat getuigenissen en herinneringen van mensen uit vele windstreken en vertelt hoe in Vlaanderen de mensheid een andere wending nam.

Dit boek vertelt het verhaal van deze omwenteling in gesprekken met mensen die in onze huidige samenleving gezaghebbende posities bekleden in heel verschillende domeinen, en die een streven naar een betere wereld belichamen.

1914-1918. 100 jaar later maakt deel uit van het project ‘100 jaar Groote Oorlog’ waarmee Vlaanderen de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wil herdenken en mee naar vrede wil streven, door huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen gevoelig te maken voor verdraagzaamheid en dialoog.

1914 1918 (cover) Page 0001